Korzyści

Korzyści, które przynosi dogoterapia

Kontakt człowieka z psem dostarcza wielu korzyści dorosłym i dzieciom

Empatia

Identyfikowanie się z ludźmi oraz zrozumienie uczuć i motywów ich postępowania. Badania wskazują, że dzieci mieszkające w domach, w których pies jest uważany za członka rodziny, są bardziej empatyczne niż dzieci z domów, w których nie ma zwierzęcia. Dzieci postrzegają psa, jako równego sobie. Łatwiej jest być empatycznym w stosunku do psa
niż do człowieka. Psy czują to, co okazują, ludzie nie są tak bezpośredni. Dziecko uczy się czytać język ciała psa. Zrozumienie, co czuje zwierzę jest prostsze niż zrozumienie, co czuje człowiek, ponieważ pies jest prostolinijny i żyje chwilą obecną. W miarę jak dzieci dorastają ich umiejętności rozumienia psa przenoszą się na doświadczenia z ludźmi.

Skupienie na świecie zewnętrznym

Osoby mające niską samoocenę lub cierpiące na chorobę psychiczną skupiają się na sobie. Psy pomagają im skupić się na środowisku. Zamiast myśleć i mówić o nich samych
i ich problemach, patrzą i mówią do i o psie.

Wychowywanie

(Ułatwianie wzrostu i rozwoju innej żyjącej istoty)

Umiejętność wychowywania zdobywamy poprzez wyuczenie. Wiele dzieci nie ma okazji nauczyć się go drogą tradycyjną – od swoich rodziców, szczególnie w obecnych czasach,
gdy rodzice zmuszeni są do całodziennej pracy. Nauka opiekowania się psem rozwija umiejętności psychologicznie, a gdy dziecko wychowuje, jego potrzeba do bycia wychowywanym zostaje spełniona.

Bezpieczeństwo

(Relacja wzajemnego zaufania lub poczucia związku lub więzów)

Psy potrafią stworzyć kanał emocjonalnie bezpiecznej komunikacji pomiędzy pacjentem
i terapeutą. W warunkach terapii zwierzęta pomagają stworzyć klimat emocjonalnego bezpieczeństwa. Dziecko domyśla się, że jeżeli terapeuta ma zwierzę to „nie może być aż taki zły” – „jest dobry”. Obecność psa pomaga stworzyć korytarz porozumienia
i początkowy opór pacjenta opada. Dziecko uczy się przenoszenia swoich uczuć
i doświadczeń na psa.

Akceptacja

(Sprzyjające przyjęcie lub przyzwolenie)

Psy akceptują człowieka bez wartościowania. Dla psa nie ma znaczenia jak ktoś wygląda
lub co mówi. Pies nie osądza, przebacza i po prostu akceptuje człowieka.

Rozrywka

Obecność psa zawsze jest, co najmniej rozrywką. Ludzie, którzy nie lubią psów, bardzo często lubią patrzeć na ich zachowanie, zabawę i reakcje. Odwiedziny psa rozbawiają wszystkich, a w szczególnie korzystny sposób wpływają na osoby, które przez długi czas przebywają na leczeniu, w domu opieki, poza domem rodzinnym (np. w rodzinach zastępczych).

Socjalizacja

(Szukanie lub cieszenie się towarzystwem innych)

Gdy w odwiedziny do pensjonariuszy placówki opiekuńczej przychodzą psy i koty, pojawia się więcej śmiechu i różnej interakcji między mieszkańcami niż w trakcie każdej innej terapii lub rozrywki. Obecność zwierząt poprawia socjalizację na 3 sposoby:

  • Pomiędzy pensjonariuszami
  • Pomiędzy pensjonariuszami i personelem
  • Pomiędzy pensjonariuszami, personelem, rodziną i innymi odwiedzającymi.

Personel szybko przekonuje się, że łatwiej jest porozumiewać się z pensjonariuszami
w trakcie i po wizytach zwierząt, a rodziny często przychodzą w odwiedziny w tym samym czasie, co dogoterapeuta, ponieważ uważają, że jest to najprzyjemniejszy czas, kiedy mogą przyjść.

Stymulacja psychiczna

Na skutek zwiększonej komunikacji z różnymi ludźmi następuje napływ wspomnień związanych z rozrywką, jaką dostarczyła wizyta dogoterapeuty z psem.  Osobom przygnębionym, osamotnionym obecność psa sprawia radość, która służy rozjaśnieniu atmosfery, wzrostowi rozbawienia, śmiechu i zabawy. Te pozytywne rozproszenia zmniejszają poczucia izolacji i alienacji pacjentów.

Kontakt fizyczny – dotyk

Wpływ dotyku na człowieka jest niezwykle istotnym elementem zdrowego rozwoju i życia. Niemowlęta pozbawione dotyku nie rozwijają zdolności zdrowych relacji z innymi ludźmi
i często nie rozwijają się fizycznie i nie rosną. Zdarza się, że dotyk innej osoby jest trudny
do zaakceptowania, natomiast ciepły, miękki dotyk psa sprawia radość i przyjemność. Dotyk psa jest bezpieczny, niegroźny i przyjemny, co wykorzystuje się w szpitalach, poprawiając samopoczucie pacjentów narażonych często na bolesny lub inwazyjny dotyk. Bezpieczny i przyjemny dotyk psa ma również olbrzymie znaczenie dla ludzi,
którzy przeżyli wykorzystanie fizycznie lub seksualnie. Możliwość dotknięcia i uściskania psa jest dla nich bardzo ważna, ponieważ nabierają sposobności doświadczenia pozytywnego, właściwego kontaktu fizycznego.

Korzyści fizjologiczne

(pozytywny wpływ na podstawowe funkcje organizmu)

Powszechnie znany jest pozytywny wpływ obecności psa w życiu człowieka. Zdolność
do odprężenia się w obecności zwierzęcia jest cechą charakterystyczną wielu ludzi,
a badania wykazują znaczne obniżenie ciśnienia i częstotliwości pracy serca.