W przedszkolu, szkole, klubie

Warsztaty, zajęcia socjalne i edukacja z udziałem psa dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Warszawa i okolice

Przykładowe zajęcia (zarys):

Pies – przyjaciel, czy wróg?

Nauka rozpoznawania czy pies jest groźnie czy przyjaźnie nastawiony
oraz co robić, gdy atakuje.

 • Pogadanka na temat różnych ras psów
 • Poznanie zasad odczytywania zachowań psów
 • Nauka rozpoznawania psa bezpiecznego i niebezpiecznego
 • Nauka i ćwiczenie zachowań zapewniających bezpieczeństwo w kontaktach z psami
 • Zabawy i ćwiczenia z psem
 • Pytania i odpowiedzi

Zajęcia oparte są na rozmowie, dyskusji z dziećmi oraz na zabawie – ćwiczeniach z psem oraz na naśladowaniu zachowań psa. Każde zajęcia mają swój scenariusz napisany
przeze mnie, który mogę sprawnie i na bieżąco modyfikować w zależności od wieku dzieci, liczebności grupy, zainteresowań i stopnia rozwoju dzieci, sposobu zachowania
w obecności psa oraz faktu, czy dzieci uczestniczą w stałych zajęciach czy też są to pierwsze zajęcia.

Kolejne przykładowe tematy zajęć, które mają podobną strukturę, jak wyżej opisane.

 • Psi nos (poznanie zmysłów wzroku, smaku, węchu, dotyku)
 • Psi doktor (Co robimy, gdy boli? W tym ewentualne wprowadzenie telefonów alarmowych i nauka na pamięć własnego imienia, nazwiska, adresu, telefonu do mamy tzn. opiekuna)
 • Kolorowy pies (poznajemy kolory)
 • Psy duże i małe (rozpoznawanie znaczenia „większy”, „mniejszy”, „mały”, „duży”)
 • W chowanego z psem (poznanie, utrwalanie pojęć „za, w, pod, nad, obok, na, z tyłu, z przodu”)
 • Cztery łapy (nauka i ćwiczenie rozpoznawania części własnego ciała
  w porównaniu z budową psa)
 • Spacer z psem (poznanie, utrwalenie wiedzy dot. pór roku lub konkretnej pory roku np. jesieni)
 • Pies w butach (nauka, utrwalanie zasad ubierania się oraz nazw części ubioru)
 • Pies na salonach (zasady powitań, dlaczego się witamy)
 • Psia miska (zasady zdrowego odżywiania)
 • Psia wanna (zasady higieny osobistej)
 • Psia mama (nauka, utrwalanie nazw oraz relacji członków rodziny
  i ich ról)
 • Itd. 

Spotkania cykliczne to:

 • Zajęcia 30-45 min, max 60 minut
 • Pies nie pracuje cały czas – pracuje dogoterapeuta
 • od kilku razy w tygodniu do 1-w miesiącu
 • 4.-8. dzieci w grupie w podobnym wieku (najefektywniejsza grupa w przypadku zajęć edukacyjnych). Mogą to być również zajęcia indywidualne oraz z dziećmi niepełnosprawnymi
 • Również dla placówek integracyjnych

Przy cyklicznych spotkaniach np. 1-2 razy w tygodniu czy 1 raz w miesiącu:
mogę odpowiednio ułożyć w program kolejne tematy tworząc specjalną serię zajęć
albo opracować nowy, indywidualny program zajęć z psem, który wspomagałby i pomagał dzieciom utrwalić wiedzę programu prowadzonego przez placówkę, szczególnie,
gdy w placówce prowadzony jest program przez pedagoga przedszkolnego
lub wczesnoszkolnego – z przyjemnością rozpiszę zajęcia, które będą wspierały i utrwalały zajęcia prowadzone przez niego.

Informacja dla rodziców i opiekunów, a szczególnie dla dyrektorów i nauczycieli placówek: zajęcia prowadzone są przez dogoterapeutę. Zadaniem psa jest towarzyszenie i pracowanie wtedy, gdy prowadzący go zaangażuje, co oznacza, że może się zdarzyć, iż pies podczas zajęć będzie cały czas leżał i pozornie nic nie robił lub będzie przebywał zamknięty
w transporterze. Taki sposób prowadzenia zajęć ma ogromne znaczenie w celu zdobycia zaufania i jest szczególnie ważny w przypadkach, gdy dzieci mają lęki czy obawy
przed psami – dzięki takiej metodzie stopniowo pokonują lęk czy stres.

 

Korzyści dla placówki:

 •  Innowacyjność – zapewnienie, zaoferowanie rodzicom nowatorskich, ciekawych
  i silnie wspierających rozwój dzieci zajęć i edukacji z udziałem psa, czyli programów edukacji humanitarnej, a więc zabawa, nauka i poznawanie okalającego świata
  w łagodnej i pełnej wyrozumiałości oraz życzliwości formie, nacechowanej szacunkiem
  dla człowieka i zwierzęcia.  Zajęcia pomagają dzieciom lepiej się rozwijać, znaleźć przyjaciela w psie i łatwiej nawiązywać kontakty z rówieśnikami.
 • Zwiększenie konkurencyjności poprzez oferowanie ciekawych zajęć, a dzięki temu zwiększenie liczby oraz satysfakcji klientów.

 

Spotkania indywidualne

Na indywidualne spotkania zapraszam dzieci, którym potrzebne jest wspomaganie
w nauce czytania, pisania albo liczenia lub pomoc w odrabianiu lekcji oraz pokonaniu lęku czy obaw przed nowym środowiskiem przedszkolnym lub szkolnym.

Terapia

Zapraszam dzieci, młodzież i osoby dorosłe na zajęcia indywidualne lub grupowe wspomagające terapie prowadzone przez lekarzy specjalistów oraz ośrodki terapeutyczne
i opiekuńcze, fundacje.